/  Usługi   /  Terapia metodą NDT – Bobath

Terapia metodą NDT – Bobath

NA CZYM POLEGA?

NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju
i osiągnięciu przez pacjenta jak największej niezależności. Koncepcja może być stosowana u niemowląt i dzieci. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu. Jedną z podstawowych zasad prowadzenia terapii jest zaakceptowanie przez dziecko dotyku terapeuty oraz prowadzenie terapii bez stresu. Podczas terapii rodzice są instruowani:

 • jak pielęgnować, postępować, opiekować się dzieckiem
 • jak ułatwić dziecku wykonywanie poszczególnych czynności.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
DLA KOGO?

Terapia jest skierowana do:

 • dzieci z asymetriami
 • dzieci z problemami z napięciem mięśniowym
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nie osiągającym kamieni milowych
 • wcześniaków
 • dzieci z trudną historią porodową
 • dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami genetycznymi
 • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym