Image Alt

Cennik

Cennik obowiązuje od 01.02.2022

Diagnozy psychologiczno – pedagogiczne

 

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI I GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
Dzieci w wieku od 5 do 7 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie pedagogiczne: 140
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

 

DIAGNOZA DYSLEKSJI
Dzieci w wieku 8 do 15 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie pedagogiczne: 140
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

 

DIAGNOZA DYSORTOGRAFII
Dzieci w wieku 8 do 15 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie pedagogiczne: 140
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

 

DIAGNOZA DYSGRAFII
Dzieci w wieku 8 do 13 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie pedagogiczne: 140
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

DIAGNOZA FUNKCJONALNA DOTYCZĄCA AKTUALNEGO POZIOMU ROZWOJU DZIECKA
Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 10 roku życia

Czas trwania: 3 – 4 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczno-pedagogiczne: 140 zł
-Badanie psychologiczno-pedagogiczne: 140 zł
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

 

DIAGNOZA INTELEKTU
Dzieci, młodzież, dorośli od 2 do 69 lat

Czas trwania: 2 – 4 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 420 zł

 

 

BADANIE PSYCHOLOGICZNE W KIERUNKU OKREŚLANIA SŁABYCH I MOCNYCH STRON FUNKCJONOWANIA DZIECKA
Dzieci i młodzież w wieku 5 do 20 lat

Czas trwania: 3 do 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

 

DIAGNOZA UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO
Dzieci i młodzież w wieku 5 do 20 lat

Czas trwania: 3 do 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Badanie psychologiczne: 140 zł
-Wydanie opinii wraz z omówieniem: 140 zł
Cena łączna: 560 zł

 

DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna (ilość spotkań zależy od rodzaju diagnozy – od 2 do 5 spotkań). Pierwsze spotkanie stanowi konsultację z rodzicami. 140zł /
spotkanie
ADOS – 2 (badanie + konsultacja z psychiatrą) (od 3 do 5 spotkań) 800 zł
ADOS – 2 (wykonanie badania – od 3 do 4 spotkań). 600 zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna (ilość spotkań zależy od rodzaju diagnozy – od 2 do 3 spotkań). Pierwsze spotkanie stanowi konsultację z rodzicami. 140 zł/
spotkanie
Diagnoza integracji sensorycznej/ Diagnoza fizjoterapeutyczna (ilość spotkań zależy od rodzaju diagnozy – od 2 do 4 spotkań). Pierwsze spotkanie stanowi konsultację z rodzicami. 120 zł/
spotkanie
Wydanie pisemnej opinii, diagnozy (cena ustalana indywidualnie – w zależności od rodzaju i przeznaczenia dokumentu) Od 100 zł do 150 zł

KONSULTACJE

Konsultacja logopeda/fizjoterapeuta/pedagog/psycholog (interdyscyplinarna) 60-120 min. 250 zł – 500 zł
Pierwsza konsultacja psychiatryczna (spotkanie rodziców z psychiatrą – odbywa się z udziałem dziecka/podopiecznego) 150 zł
Konsultacja z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej (spotkanie rodziców z lekarzem – odbywa się z udziałem dziecka/podopiecznego) 140 zł
Konsultacja psychologiczna, wychowawcza (pierwsze spotkanie rodziców z psychologiem – odbywa się zawsze bez dziecka/podopiecznego) 140 zł
Konsultacja z terapeutą SI / Konsultacja fizjoterapeutyczna 140 zł
Konsultacja pedagogiczna 140 zł
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 140 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA / FIZJOTERAPIA

Terapia integracji sensorycznej / Fizjoterapia (60min) 120 zł
Terapia w Dynamicznej Ortezie DUNAG 02   (45-60min) 140 zł
Terapia metodą NDT – Bobath (45-60min) 140 zł
Masaż Shantala (45-60min) 140 zł
Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe (INPP) (45-60min) 140 zł
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (45-60min) od 30 zł

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Terapia psychologiczna (naprzemienne spotkania dziecka i rodziców z psychologiem dziecięcym) (45-60min) 140 zł
Trening Umiejętności Społecznych – cena ustalana indywidualnie, w zależności od liczebności grupy (45-60min) Od 40 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży (45-60min) 140 zł
Opinia o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko poniżej pracy lub innych czynności zarobkowych 250 zł

Pedagog

Terapia pedagogiczna (45-60 min) 140 zł
Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej (45-60min) 140 zł
Zajęcia wprowadzające komunikację PECS (45-60 min) 140 zł

LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA – LOGOPEDA KLINICZNY

Terapia logopedyczna 140 zł
Kinesiotaping logopedyczny 20-40 zł
Terapia logopedyczna i kinesinetaping 160 zł

GROTA SOLNA

Seans w grocie solnej
Zajęcia dydaktyczne

C-Eye®

Neurorehabilitacja z C-Eye (45-60min) 150 zł
Z dojazdem na terenie Poznania 200 zł
Z dojazdem poza Poznaniem do uzgodnienia
Diagnoza C-Eye 180 zł
Wydanie opinii wraz z omówieniem 120 zł