Image Alt

Cennik

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – ZAJĘCIA BEZPŁATNE

Diagnozy psychologiczno – pedagogiczne

 

 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Diagnoza psychologiczna, psychologiczno-pedagogiczna (ilość spotkań zależy od rodzaju diagnozy – od 2 do 5 spotkań). Pierwsze spotkanie stanowi konsultację z rodzicami.

 

 

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI I GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
Dzieci w wieku od 5 do 7 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

 

DIAGNOZA DYSLEKSJI
Dzieci w wieku 8 do 15 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

 

DIAGNOZA DYSORTOGRAFII
Dzieci w wieku 8 do 15 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

 

DIAGNOZA DYSGRAFII
Dzieci w wieku 8 do 13 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

DIAGNOZA DYSKALKULII
Dzieci w wieku 10 do 16 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 750 zł

 

 

DIAGNOZA FUNKCJONALNA DOTYCZĄCA AKTUALNEGO POZIOMU ROZWOJU DZIECKA
Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 10 roku życia

Czas trwania: 3 – 4 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczno-pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 450 zł

 

 

DIAGNOZA INTELEKTU
Dzieci, młodzież, dorośli od 2 do 69 lat

Czas trwania: 2 – 4 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami/osobami dorosłymi
-Badanie psychologiczne
-Wydanie informacji o wynikach badania wraz z omówieniem
Cena łączna: 450 zł

 

 

BADANIE PSYCHOLOGICZNE W KIERUNKU OKREŚLANIA SŁABYCH I MOCNYCH STRON FUNKCJONOWANIA DZIECKA
Dzieci i młodzież w wieku 5 do 20 lat

Czas trwania: 3 do 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie psychologiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

 

DIAGNOZA UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO
Dzieci w wieku od 5 do 7 lat

Czas trwania: 3 – 5 godzin

Opis i cena:
-Konsultacja z rodzicami
-Badanie psychologiczne
-Badanie pedagogiczne
-Wydanie opinii wraz z omówieniem
Cena łączna: 600 zł

 

Opinia o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko poniżej 15 roku życia pracy lub innych czynności zarobkowych

Cena łączna: 300 zł

 

 

KONSULTACJE

Konsultacja logopeda/fizjoterapeuta/pedagog/psycholog 150 zł
Konsultacje rodzicielskie z psychoterapeutą – czas trwania 90min. 200 zł
Konsultacja z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej (spotkanie rodziców z lekarzem – odbywa się z udziałem dziecka/podopiecznego) 150 zł
Konsultacja psychologiczna, wychowawcza (pierwsze spotkanie rodziców z psychologiem – odbywa się zawsze bez dziecka/podopiecznego) 150 zł
Konsultacja z terapeutą SI / Konsultacja fizjoterapeutyczna 150 zł
Konsultacja pedagogiczna 150 zł
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 150 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA / FIZJOTERAPIA

Terapia integracji sensorycznej 130 zł
Terapia w Dynamicznej Ortezie DUNAG 02   (45-60min) 150 zł
Terapia metodą NDT – Bobath (45-60min) 150 zł
Masaż Shantala (45-60min) 150 zł
Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe (INPP) (45-60min) 150 zł
Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych Metodą Prechtla 150 zł
Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Wad Stóp 150 zł
Fizjoterapia niemowląt i dzieci 150 zł
Badanie wad postawy i komputerowe badanie stóp (1-2 spotkań) Od 150 do 300zł (wydanie pisemnej opinii +150zł)
Wydanie pisemnej opinii 150 zł

PSYCHOLOG

Terapia psychologiczna (naprzemienne spotkania dziecka i rodziców z psychologiem dziecięcym) (45-60min) 150 zł
Trening Umiejętności Społecznych 1550zł/15 spotkań
Psychoterapia dzieci i młodzieży (45-60min) 150 zł
Opinia o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko poniżej 15 roku życia pracy lub innych czynności zarobkowych 300 zł
Terapia par 220 zł
Wsparcie psychologiczne dla młodzieży
-wsparcie w kryzysie
-terapia psychologiczna osób w żałobie
-wsparcie w trudnościach szkolnych
-wsparcie w trudnościach interpersonalnych
-trudności w relacjach z rówieśnikami
150 zł
Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych 150 zł
Terapia rodzin (90min) 250 zł
Terapia psychologiczna osób dorosłych 150 zł

Pedagog

Terapia pedagogiczna (45-60 min) 150 zł
Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej (45-60min) 150 zł
Zajęcia wprowadzające komunikację alternatywną AAC (45-60 min) 150 zł

LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA – LOGOPEDA KLINICZNY

Terapia logopedyczna 150 zł
Konsultacja z logopedą klinicznym/neurologpedą 150 zł
Kinesiotaping logopedyczny 20-40 zł
Terapia logopedyczna i kinesinetaping 170 zł – 190zł
Nauka czytania metodą sylabową 150zł

GROTA SOLNA

Seans w grocie solnej
Zajęcia dydaktyczne

C-Eye®

Neurorehabilitacja z C-Eye (45-60min) 160 zł
Z dojazdem na terenie Poznania 270 zł
Z dojazdem poza Poznaniem do uzgodnienia
Diagnoza C-Eye 180 zł
Wydanie opinii wraz z omówieniem 150 zł