/  Usługi   /  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Na czym polega?

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na filozofii i teorii Ruchu Ludzkiego Rudolfa Labana i proponuje aktywności ruchowe, które koncentrują się na doświadczaniu jakości ruchu. Niosą one ze sobą liczne korzyści zarówno dla dziecka jak i rodzica:

 • zabawa przez ruch
 • budowanie wspólnej relacji
 • zabawa bez zabawek
 • rozwój świadomości ciała i przestrzeni
 • budowanie zaufania do otaczającego świata i samego siebie
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwój kreatywności

Głównym założeniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.

Dla kogo?

Program skierowany do dzieci:

 • dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, przede wszystkim w przypadkach niepełnosprawności intelektualnej
 • dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • dla dzieci z tzw. normą intelektualną, przejawiających zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej
 • dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu
 • dla dzieci jąkających się i nerwicowych