/  Usługi   /  Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

Na czym polega?

Metoda oparta na realizowaniu programu ćwiczeń indywidualnych, który jest opracowany przez terapeutę INPP do realizacji w warunkach domowych (ćwiczenia wykonywane najczęściej codziennie).

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie prawidłowych mechanizmów ruchowych. Dzięki temu poprawia się funkcjonowanie osoby w zakresie umiejętności, u których podstawy leży tzw. dojrzałość neuromotoryczna. Wśród takich umiejętności wymienia się m.in. zdolności szkolne: czytanie, pisanie, uważne słuchanie, sprawność gimnastyczną oraz komunikację niewerbalną.

Aby tego typu program mógł spełnić swoje cele musi trwać minimum rok.

Dla kogo?

Jeśli dziecko ma przetrwałe odruchy takie jak:

ATOS ( asymetryczny toniczny odruch szyjny), STOS (symetryczny toniczny odruch szyjny), TOB (toniczny odruch błędnikowy), Moro, Galanta.

Program skierowany jest do dzieci z:

  • dysleksją, dysgrafią, dysortografią
  • dyspraksją
  • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
  • opóźnionym rozwojem mowy
  • trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zaburzeniami koncentracji uwagi
  • zaburzeniami koordynacji
  • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
  • nadpobudliwością w tym ADHD
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera