/  Usługi   /  Fizjoterapia
Fizjoterapia dziecięca

Fizjoterapia

Na czym polega Fizjoterapia dziecięca i rehabilitacja?

Fizjoterapia dziecięca i rehabilitacja

Celem fizjoterapii dziecięcej jest przywrócenie utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także dysfunkcji organizmu, będących następstwami zmian pourazowych, chorób spowodowanych wadami wrodzonymi, chorób zapalnych tkanki łącznej, chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń narządu ruchu (chorób kości, stawów i mięśni), schorzeń onkologicznych, schorzeń układu oddechowego, a także układu krążenia oraz chorób narządów zmysłu.

Podstawowym elementem rehabilitacji ruchowej jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, a także jego możliwości.

Fizjoterapeuta zajmuje się nie tylko zaburzeniami prawidłowego rozwoju motorycznego, ale dodatkowo służy radą w jaki sposób wspomagać dzieci w zdobywaniu kolejnych umiejętności.

Dla kogo?

Rehabilitacja ruchowa jest przeznaczona m.in. dla dzieci z:

  • wadami postawy
  • wadami wrodzonymi i nabytymi narządu ruchu
  • asymetrią
  • nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżonym lub wzmożonym)
  • niezbornością i słabą koordynacją ruchową
  • opóźnionym rozwojem ruchowym
  • trudnościami w utrzymywaniu równowagi

Dodatkowo warto udać się również na wizytę, gdy rodzice:

  • chcą wiedzieć jak pielęgnować niemowlę, wspierając jego rozwój
  • czują niepokój dotyczący rozwoju ruchowego dziecka
  • chcą dbać o prawidłowy rozwój dziecka, a także profilaktykę złych nawyków

Metody i narzędzia fizjoterapii i rehabilitacji, które stosujemy w Poradni Emedea

Dodatkowo prowadzimy diagnozy, a także konsultacje fizjoterapeutyczne.