Contact

  Image Alt

  Paulina Woźniak

  Pedagog specjalny

  Z zawodu jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z zamiłowania terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Podczas zajęć z dziećmi skupiam się na rozwijaniu funkcji poznawczych oraz zdolności percepcyjno-motorycznych. W trakcie terapii w zależności od funkcjonowania i potrzeb małych pacjentów wprowadzam komunikację wspomagającą lub alternatywną PECS.  W obrębie pedagogiki specjalnej specjalizuję się i ciągle poszerzam swą wiedzę w zagadnieniach dotyczących terapii behawioralnych oraz zachowań nieakceptowalnych społecznie (tzn. „trudnych”). Wiedzę doskonalę oraz pogłębiam pod okiem Superwizora Terapii Behawioralnej.

  Wykształcenie:

  Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Studia drugiego stopnia ukończyłam z Pedagogiki o specjalności Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Kursy/szkolenia:

  • Szkolenie PECS- poziom 1;
  • Szkolenie PECS- poziom 2;
  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce-  III modułowy kurs bazowy;
  • Szkolenie uzupełniające dot. terapii behawioralnej przygotowujące do odbycia Certyfikatu Nauczyciela- Terapeuty Dziecka z Autyzmem;
  • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.

  Position: Pedagog specjalny

  Contact