Contact

  Image Alt

  Paulina Woźniak-Stec

  Pedagog specjalny

   

   

  Z zawodu jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z zamiłowania terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Podczas zajęć z dziećmi skupiam się na rozwijaniu funkcji poznawczych oraz zdolności percepcyjno-motorycznych. W trakcie terapii w zależności od funkcjonowania i potrzeb małych pacjentów wprowadzam komunikację wspomagającą lub alternatywną PECS.  W obrębie pedagogiki specjalnej specjalizuję się i ciągle poszerzam swą wiedzę w zagadnieniach dotyczących terapii behawioralnych, zachowań nieakceptowalnych społecznie (tzn. „trudnych”) i zagadnień diagnostycznych dzieci i młodzieży. Wiedzę doskonalę oraz pogłębiam pod okiem Superwizora Terapii Behawioralnej.

   

  W ramach pracy w Poradni EMEDEA prowadzę zajęcia indywidualne dzieci opierające się na pozytywnej relacji z dzieckiem i zindywidualizowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

  W EMEDEA przeprowadzam również: diagnozę gotowości szkolnej, diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie sfery rozwoju, diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

   

  Wykształcenie:

  Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Pedagogiki Specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Studia drugiego stopnia ukończyłam z Pedagogiki o specjalności Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   

  Kursy/szkolenia:

  • Szkolenie PECS- poziom 1.
  • Szkolenie PECS- poziom 2.
  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- III modułowy kurs bazowy.
  • Szkolenie uzupełniające dot. terapii behawioralnej przygotowujące do odbycia Certyfikatu Nauczyciela- Terapeuty Dziecka z Autyzmem.
  • VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.
  • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
  • KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
  • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci.
  • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.
  • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-i sześcioletnich- Bateria 5/6R.
  • Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7/9, 10/12, 13/15, 16plus.
  • Baterie metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10/12, 13/16.
  • Certyfikowany Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

   

  Position: Pedagog Specjalny, Certyfikowany Nauczyciel-Terapeuta Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

  Contact