Contact

  Image Alt

  Monika Jóźwiak

  Logopeda kliniczny
  Monika Jóźwiak
  Z wykształcenia jestem neurologopedą oraz magistrem logopedii klinicznej i pedagogiki specjalnej.
  Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, zmagającymi się z diagnozą
  sprzężonych niepełnosprawności, MPD, zespołami genetycznymi, spektrum autyzmu, afazji,
  opóźnionego rozwoju mowy oraz dyslalii (wad wymowy). W pracy wykorzystuje metody ćwiczeń
  artykulacyjno- fonacyjno- oddechowych, fizjologiczną terapią miofunkcjonalną, logorytmikę,
  sensoplastykę, terapię ręki, elementy metody Krakowskiej, elementy metody werbotonalnej oraz
  szeroko pojętą stymulacje obszaru oro- facjalnego- kierując się zawsze indywidualnymi
  możliwościami, umiejętnościami oraz potrzebami samego dziecka. Jako metodę wspomagającą
  praktykują Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii wg Esther De Ru. Przy wykorzystaniu
  metody symultaniczno- sekwencyjnej prowadzę również terapię czytania i pisania. Podczas terapii
  najważniejsze jest dla mnie zbudowanie pozytywnej relacji z małym pacjentem, tak aby nasze
  spotkania były nie tylko atrakcyjne, ale i owocne.
  Wykształcenie:
  • Studia I stopnia
   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia- profilaktyka i terapiaStudia
  • II stopnia
   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   Kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia kliniczna
  • Studia podyplomowe
   Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
   Kierunek: Neurologopedia
  Kursy/ Szkolenia/ Certyfikaty
  ▪Logorytmika
  ▪Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
  ▪Do twarzy mi nie tylko w niebieskim- o barwach wokół autyzmu w codziennej komunikacji.
  ▪Moje dziecko nie mówi. Co to może być?- diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju
  językowego dziecka.
  ▪Mam trzy lata, trzy i pół, sięgam głową ponad stół…- wspieranie rozwoju poznawczego i
  językowego dzieci w pierwszych latach życia.
  ▪Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym.
  ▪Alternatywnych metod komunikowania się i AAC.​
  ▪Rozwojowo- zabawowo- praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do
  trzeciego roku życia.
  ▪Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( Autyzm, Zespół
  Aspergera).
  ▪Podstawy masażu logopedycznego.
  ▪MAKATON 1. stopnia
  ▪Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu.
  ▪Wprowadzenie do Sensoplastyki.
  ▪Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?
  ▪Mowa bezdźwięczna- kilka słów o ubezdźwięcznianiu.
  ▪Fundamenty pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy.
  ▪Metoda audytywno-werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem
  ▪Wady wymowy spółgłosek (k, g, h, p, b, m, w, f, t, d, n, l) i samogłosek.
  ▪Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka.
  ▪Terapia logopedyczna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
  ▪Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD).
  ▪Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania
  u dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową).
  ▪Taśmy anatomiczne w praktyce logopedycznej.
  ▪Terapia tradycyjna, a Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów (SMURF).
  ▪C-Eye i Eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji – I i II stopień (AsisTech).
  ▪Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii. Martyna Brychcy
  ▪Komunikacja Alternatywna i Wpomagająca- Teoria i praktyka. Edyta Tyszkiewicz
  ▪Praca manualna na nerwach czaskowych. Klara Francuz- Matwiejczyk
  ▪Seplenienie międzyzębowe- diagnoza i terapia miofunkcjonalna.

   

  .

  Position: Logopeda kliniczny, Neurologopeda

  Contact