Contact

  Image Alt

  Monika Woźniak

  Logopeda kliniczny

  Z wykształcenia jestem Logopedą Klinicznym, Pedagogiem Specjalnym oraz Terapeutą Ręki. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, zmagającymi się z diagnozą sprzężonych niepełnosprawności, Mózgowego Porażenia Dziecięcego, zespołami genetycznymi, spektrum autyzmu, opóźnionego rozwoju mowy oraz dyslalii. W pracy wykorzystuje metody ćwiczeń artykulacyjno- fonacyjno- oddechowych, Logorytmiki, Sensoplastyki, Terapii Ręki, elementów metody Krakowskiej, elementów metody werbotonalnej oraz stymulacje obszaru oro-facjalnego- kierując się zawsze indywidualnymi możliwościami, umiejętnościami oraz potrzebami samego Dziecka. Przy wykorzystaniu metody symultaniczno- sekwencyjnej prowadzę również terapie czytani i pisania. W ramach współpracy z Poradnią Emedea prowadzę terapię logopedyczną.

  Wykształcenie:

   

  1.Studia I stopnia
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia- profilaktyka i terapia
  2. Studia II stopnia
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja logopedia kliniczna

  Kursy/ Szkolenia/ Certyfikaty
  • Logorytmika
  • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
  • Do twarzy mi nie tylko w niebieskim- o barwach wokół autyzmu w codziennej komunikacji. o Moje dziecko nie mówi. Co to może być?- diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka.
  • Mam trzy lata, trzy i pół, sięgam głową ponad stół…- wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia.
  • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym.
  • Alternatywnych metod komunikowania się i AAC.
  • Rozwojowo- zabawowo- praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do trzeciego roku życia.
  • Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( Autyzm, Zespół Aspergera). o Podstawy masażu logopedycznego.
  • MAKATON 1. stopnia o Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu.
  • Wprowadzenie do Sensoplastyki.
  • Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?
  • Mowa bezdźwięczna- kilka słów o ubezdźwięcznianiu.
  • Fundamenty pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy
  • Metoda audytywno-werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem
  • Wady wymowy spółgłosek (k, g, h, p, b, m, w, f, t, d, n, l) i samogłosek.
  • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka.
  • Terapia logopedyczna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  .

  Position: Logopeda kliniczny

  Contact