Contact

  Image Alt

  Michalina Jankowska

  Pedagog specjalny

  Jestem nauczycielem i terapeutą pedagogicznym. Na co dzień pracuję z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Obecnie jestem wychowawcą drugiej klasy szkoły podstawowej.

  Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe. Podstawą mojej pracy jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także stworzenie przestrzeni i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka.

  Wykształcenie:

  Jestem absolwentką Studiów Licencjackich na kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku: pedagogika, specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.

  Obecnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem).

  Ponadto jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełniłam swoje pierwsze funkcje wychowawcze.

  W ramach współpracy z Poradnią Emedea podejmuję m.in. działania diagnostyczne – diagnozę dysleksji, a także działania terapeutyczne – terapię pedagogiczną.

   

  Position: Terapeuta Pedagogiczny

  Contact