Contact

  Image Alt

  Marietta Samelak

  Pedagog specjalny

  Z wykształcenia  pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.
  Na co dzień pracuję jako nauczyciel i terapeuta z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami.
  W pracy z dzieckiem opieram się o sferę najbliższego rozwoju. W zakresie moich kompetencji jest  diagnoza rozwoju dziecka oceniająca wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju  ( sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo – ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalną – społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Określam także stopień przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

  Wykształcenie:

  Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

  Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu

  Studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Collegium da Vinci, Poznań.

   

  Ukończone kursy/szkolenia:

  • Program rozwoju komunikacji „MAKATON” – pierwszy stopień,
  • Karta Oceny Gotowości Szkolnej „KOGS”,
  • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego „KORP”
  • Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

  Position: Pedagog specjalny

  Contact