Contact

  Image Alt

  Anna Szubin

  Neurologopeda

  Jestem logopedą dyplomowanym i absolwentką Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracuję zarówno z dziećmi z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołami genetycznymi, jak i z takimi, w których zdiagnozowano opóźniony rozwój mowy lub dyslalie (wady wymowy). W swojej pracy z dziećmi staram się dobrze poznać zarówno potrzeby, jak i deficyty małego pacjenta, by spośród znanych mi metod wybrać te, które będą dla niego najskuteczniejsze.

   

  Ukończone kursy/szkolenia:

  • C-Eye: Terapia i komunikacja w jednym,(Assis Tech Sp.z o.o.);
  • Integracja odruchów ustno-twarzowych, (Międzynarodowy Instytut dr S.Masgutowej )
  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN–diagnoza i terapia (A.Stojak, A.Kaczyńska);
  • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi (dr Teresa Kaczan);
  • Programowanie języka  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją
   (dr Z.Orłowska – Popek);
  • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchomiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM (M. Łukaszewska – Choruży, B.Jaworska);
  • Wykorzystanie elementów metody verbo – tonalnej w terapii z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1, 2, 3; (dr A. Prożych)
  • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (M.Łukaszewska -Choruży );
  • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia.
  • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego (dr M. Kurowska);
  • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów (prof. D. Pluta – Wojciechowska);
  • Dysfagia  w teorii i praktyce (konferencja)
  • Logorytmika. Metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka ( dr A. Walencik –   Topiłko);
  • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych    zaburzeniach rozwoju (dr B. Odowska – Szlachcic);
  • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r. ż.(M. Łukaszewska).

  W ramach współpracy z Poradnią Emedea uczestniczę w konsultacjach interdyscyplinarnych oraz prowadzę  terapię logopedyczną i terapię z wykorzystaniem systemu C-Eye.

   

   

  Position: Neurologopeda

  Contact