Contact

  Image Alt

  Natalia Świątek

  Psycholog

  Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, który od wielu lat zajmuje miejsce wśród najlepszych uczelni w Polsce. Zajmuję się pomocą i terapią psychologiczną, diagnozą psychologiczną. Pomagam rodzicom i opiekunom w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich.
  Jako psycholog zdaję sobie sprawę, że niezależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia, każdy z nas może znaleźć się w ciężkiej sytuacji oraz zmagać się z trudnościami. W kontakcie z drugim człowiekiem zawsze staram się budować atmosferę pełną zaufania i akceptacji, tworzę przestrzeń na swobodne opowiadanie o swoich przeżyciach.

  W swojej pracy wykorzystuję techniki terapii krótkoterminowych w szczególności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz metody poznawczo-behawioralne, dużą uwagę zwracam na psychoedukację.

  Kieruję się kodeksem etyki oraz standardami pracy w nurcie TSR. Podlegam regularnej superwizji. Każda konsultacja trwa 45-50 minut. Cały czas poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w regularnych szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach naukowych.

  Realizuję się zawodowo, pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pomagam osobom dorosłym radzić sobie z chorobami psychicznymi oraz kryzysami życiowymi, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Przedszkolu Specjalistycznym wspierając dzieci, młodzież oraz ich opiekunów. Angażuję się w działania wolontariackie.
  Kursy i szkolenia:
  – Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych w ujęciu całościowym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  – Praktyk metody: Kids’Skills – Dam radę!
  – Praktyk metody: I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny
  – Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
  – Interwencja Kryzysowa- praca z osobą, którą dotknęła nagła tragedia
  – Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  – Wspieranie dzieci w terapii poprzez zabawę
  – Dziecko z autyzmem – sposoby pracy i budowania relacji podczas zajęć
  – Zabawy bez obawy – pomoc dziecku, które przeżyło traumę
  – Uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford Binet 5
  – Techniki relaksacji, trening uważności, metody pracy z ciałem
  – Szkolenia z zakresu samobójstw oraz samouszkodzeń
  – Diagnoza psychiatryczna

   

   

  Position: Psycholog

  Contact

  Natalia Świątek