Contact

  Image Alt

  Joanna Andrzejczak

  Logopeda

   

  Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, ze spektrum autyzmu, z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, mutyzmem wybiórczym i specyficznymi zaburzeniami językowymi. Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie zbudowanie pozytywnej relacji z dzieckiem. Ważne jest dla mnie poznanie mojego pacjenta oraz jego zainteresowań, abym mogła na nich opierać terapię – dzięki temu nasze spotkania są atrakcyjne i przyjemne.

  Wykształcenie:

   

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, specjalność logopedia –
  profilaktyka i terapia
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pedagogika
  z modułem logopedia

  Szkolenia:

   

  „Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat”
  „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką
  niepełnosprawnością – stopień I” szkolenie prowadzone przez Monikę Jerzyk
  „Program usprawniania motoryki oralnej PUMO”
  „Masaż logopedyczny wzmacniająco-usprawniający oraz rozluźniająco-usprawniający dotyczący
  strefy orofacjalnej”
  „Poznaj świat poprzez zmysły- Pedagogika Montessori + integracja sensoryczna”
  „Smykopląsy” – kreatywne warsztaty logorytmiczne; planowanie i realizowanie profilaktycznych
  zajęć logopedycznych”
  „Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski [s] oraz [sz]” – projektowanie postępowania
  terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych
  „Oddychanie, a opóźniony rozwój mowy. Wpływ sposobu oddychania na rozwój mowy”
  „Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem”
  W ramach współpracy z Poradnią Emedea prowadzę terapię z wykorzystaniem systemu C-Eye.

  .

  Position: Logopeda

  Contact