Contact

  Image Alt

  Magda Szymaniuk

  Psycholog dziecięcy

  Jestem psychologiem pełnym pasji i zaangażowania. Stale poszukuję inspiracji i możliwości rozwoju. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych związanych z problemami osoby dorosłej, dziecka i rodziny. Na co dzień pracuję z dziećmi (w każdym wieku), rodzicami i całymi rodzinami. W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju i osiągania celów. Wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój. Jestem entuzjastką rodzicielstwa bliskości, podejścia do dziecka według koncepcji Jespera Juula oraz Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) i ich zastosowaniu w pracy z dziećmi i rodzicami. W pracy towarzyszy mi myśl systemowa. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

   

  Udzielam pomocy psychologicznej w następujących obszarach:
  •  problemy wychowawcze,
  • wsparcie w kryzysie,
  • trudności w relacjach, niska samoocena, wycofanie,
  • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach (rozwodu rodziców, śmierć bliskiej osoby, kryzysy)
  • uzależnienie od urządzeń cyfrowych,
  • wsparcie w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła),
  • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.
  Udzielam również pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami.

   

  Wykształcenie:

  Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Uniwersytet SWPS w Poznaniu.
  Studium Poznawczo-Behawioralnej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu.
  ​Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

   

  Ukończone kursy, szkolenia:

  • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka
  • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia SI. Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju
  • Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
  • Metody projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży
  • Podejście do dziecka według koncepcji Jespera Juula
  • Terapia akceptacji i zaangażowania
  • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
  • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu
  • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
  • Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia
  W ramach współpracy z Poradnią Emedea prowadzę działania w zakresie diagnozy psychologicznej; konsultacji psychologicznych i wychowawczych; instruktażu dla rodziców; terapii dzieci, młodzieży i rodzin; wsparcia dzieci i młodzieży w procesie rozwoju oraz warsztatów psychoedukacyjnych i Treningu Umiejętności Społecznych.

  Position: Psycholog dziecięcy

  Contact