/  Usługi   /  Fizjoterapia

Fizjoterapia

Na czym polega?

Celem fizjoterapii to przywrócenie utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także dysfunkcji organizmu, będących następstwami zmian pourazowych, chorób spowodowanych wadami wrodzonymi, chorób zapalnych tkanki łącznej, chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, schorzeń narządu ruchu (chorób kości, stawów i mięśni), schorzeń onkologicznych, schorzeń układu oddechowego, układu krążenia i chorób narządów zmysłu.

Podstawowym elementem rehabilitacji ruchowej jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Fizjoterapeuta zajmuje się nie tylko zaburzeniami prawidłowego rozwoju motorycznego, ale również służy radą w jaki sposób wspomagać dzieci w zdobywaniu kolejnych umiejętności.

Dla kogo?

Rehabilitacja ruchowa jest przeznaczona m.in. dla dzieci:

  • z wadami postawy
  • z wadami wrodzonymi i nabytymi narządu ruchu
  • z asymetrią
  • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżonym lub wzmożonym)
  • z niezbornością i słabą koordynacją ruchową
  • z opóźnionym rozwojem ruchowym
  • z trudnościami w utrzymywaniu równowagi

Warto udać się również na wizytę, gdy rodzice:

  • chcą wiedzieć jak pielęgnować niemowlę, wspierając jego rozwój
  • czują niepokój dotyczący rozwoju ruchowego dziecka
  • chcą dbać o prawidłowy rozwój dziecka i profilaktykę złych nawyków